Cari nhật bản
MENU

Chính sách bảo mật

KILALA hiểu rằng khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ hoặc hợp tác kinh doanh với chúng tôi (sau đây gọi là Bạn) rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng đó và cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật.

1. THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Để tham gia vào chương trình hoặc liên hệ với KILALA. Bạn phải cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết. Chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào Bạn nhập trên Website hoặc gửi đến chúng tôi. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của Bạn, cập nhật thông tin chương trình và liên lạc với Bạn khi cần.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm phục vụ cho chương trình của KILALA, chi tiết như sau:

– Giải đáp thắc mắc khi có yêu cầu;

– Liên hệ thông báo về chương trình;

– Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website;

– Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN

KILALA biết rằng thông tin về Bạn là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và chúng sẽ không được bán, trao đổi cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

– Để bảo vệ KILALA và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin cá nhân khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của chúng tôi và các bên thứ ba khác.

– Theo yêu cầu phù hợp với pháp luật Việt Nam từ một cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu của pháp l‎uật.

– Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Bạn khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Bạn.

Nó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của Bạn vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định của Chính sách này.

Lưu ý: Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của KILALA chỉ được áp dụng tại https://carinhatban.com. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại trang web của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.

Bản quyền thiết kế hogoWeb.com Xem tin tức tại Kiểm tra nhanh